Prasy silosujące BUDISSA BAGGER

Prasy silosujące do magazynowania wszystkich rodzajów pasz

Prasa silosująca BUDISSA BAGGER jest przeznaczona do magazynowania w rękawach foliowych wszystkich rodzajów pasz: począwszy od traw, lucerny, GPS, poprzez LKS, CCM, całe rośliny kukurydzy, aż po prasowane wysłodki buraczane, młóto browarniane oraz inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego.

Prasy silosujące BUDISSA BAGGER

Firma BAG Polska Sp. z o.o. dysponuje najszerszą na rynku ofertą pras i maszyn silosujących, począwszy od prostych w konstrukcji maszyn służących do magazynowania niewielkich ilości pasz lub zbóż, aż po zaawansowane maszyny wykorzystywane przez wielkotowarowe gospodarstwa rolne lub przedsiębiorstwa rolno-usługowe.

Możemy się pochwalić największą na rynku liczbą pras silosujących i efektywnych wdrożeń technologii magazynowania w rękawach. Na życzenie możemy też udostępnić listę referencyjną Klientów, którzy nasze maszyny już mają i technologię zakiszania w rękawach stosują w swoich firmach. 

Skontaktuj się z nami

wyślij zapytanie

W naszej ofercie mamy zarówno maszyny napędzane ciągnikiem, jak i maszyny samobieżne.

Prasa silosująca BUDISSA BAGGER daje możliwość zakiszania pasz w rękawach o średnicy 1,50m, 1,65m, 1,95m, 2,4m, 2,7m, 3,0m i 3,6m oraz długości 30m, 45m, 60m, 75m, 90m i 150m. Daje to możliwość składowania pasz w jednostkach o pojemności od 50t do 1.000 ton.

Cechy wyróżniające prasy silosujące BUDISSA BAGGER na rynku to :

 

Rotor

Cechą charakterystyczną pras silosujących BUDISSA BAGGER jest odpowiednio umiejscowiony rotor, który z ogromną siłą wtłacza paszę do rękawa i pozwala na równomiernie wypełnienie całego worka, z zachowaniem bardzo wysokiego stopnia ubicia paszy. Takie rozwiązanie gwarantuje, że kiszonka, która znajduje się w rękawie, będzie przechowywana w warunkach beztlenowych i że będzie mogła być skarmiona bez żadnych strat.

 

Galeria

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2
Galeria zdjęć 3
Galeria zdjęć 4
Galeria zdjęć 5
Galeria zdjęć 6
Galeria zdjęć 7
Galeria zdjęć 8
Galeria zdjęć 9

 

Gumowa taśma przekaźnikowa

Maszyny BUDISSA BAGGER są standardowo wyposażone w szeroką gumową taśmę przekaźnikową, która płynnie podaje materiał kiszonkarski do rotora. Umożliwia to szybki i sprawny odbiór towaru z przyczep dowożących go do maszyny podczas zakiszania.

 

Wydajność i zużycie paliwa

Prasy silosujące BUDISSA BAGGER charakteryzują się też wysoką wydajnością i efektywnością pracy. Przykładowo, prasa silosująca BUDISSA BAGGER RT 8000, która pracuje ze średnią wydajnością technologiczną ok. 70 t/h zużywa ok. 0,45 ltr. oleju napędowego na tonę zakiszonego materiału. Warto nadmienić, że wspomniana wydajność technologiczna maszyny uwzględnia naturalne przestoje w pracy maszyny związane z dowozem i załadunkiem materiału kiszonkarskiego na stół paszowy. Wydajność techniczna (potencjalna, teoretyczna) jest dużo wyższa i wynosi dla omawianej maszyny RT 8000 ok. 100-125 t/h.

Pozwolenie na transport po drogach publicznych

Prasy silosujące BUDISSA BAGGER są - jako jedyne na rynku (!) - przystosowane do poruszania się po drogach publicznych. Tę możliwość gwarantują zarówno odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, jak i pełna dokumentacja. Naszym celem było, jest i zawsze będzie gwarantowanie bardzo dobrej jakości pracy w bezpiecznych warunkach.

 

Bogate wyposażenie opcjonalne - wersja PROFI

Prasy silosujące BUDISSA BAGGER w wersji PROFI są dedykowane dla firm usługowych i dużych gospodarstw rolnych, które w sezonie kilkukrotnie w ciągu dnia zmieniają miejsce pracy (np. zakiszają 2-3 rękawy dziennie w różnych lokalizacjach).

Przezbrojenie maszyny w wersji PROFI z pozycji transportowej do pozycji roboczej trwa zaledwie 10-15 minut dzięki temu, że w maszynie jest jeden zaczep, który służy zarówno do transportu jak i do zakiszania, co redukuje konieczność przejazdu ciągnikiem na drugą stronę maszyny, jak to jest w standardowym modelu RT 8000.

Bogate wyposażenie opcjonalne - wymienny tunel

Firma BAG Polska Sp. z o.o. oferuje też swoim klientom dostawę maszyn z wymiennymi tunelami, dzięki czemu za pomocą tej samej prasy silosującej można zakiszać pasze w rękawach o różnej średnicy, np.: 1,95m, 2,4m i 2,7m. Jest to oferta skierowana głównie do firm usługowych, ale korzystają z niej także gospodarstwa, które chcą składować bardziej wrażliwe pasze (np. ziarno) w rękawach o mniejszej średnicy. W ten sposób ogranicza się powierzchnię paszy, która ma kontakt z powietrzem, a także przyspiesza dzienny posuw wybierania, co pozwala na zminimalizowanie strat.

Bogate wyposażenie opcjonalne - kotwica

Opcjonalnie, zamiast tradycyjnego systemu bocznych lin i kraty, do uzyskania odpowiedniej siły ubicia paszy może służyć kotwica (ang. Anker). To rozwiązanie dla gospodarstw, które chcą magazynować kiszonki w rękawach o długości od 90 do 150 m. Parametry techniczne prasy RT 8000 Anker (z kotwicą) są takie same jak dla maszyny RT 8000 . Maszyny różnią się jedynie sposobem ubijania paszy w rękawie, przy wersji Anker służy do tego kotwica na linie umieszczona w środku rękawa. Regulacja ciśnienia sprasowania odbywa się poprzez wydłużanie lub skracanie liny z kotwicą.

Skontaktuj się z nami

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni