Precyzyjne nawożenie

YARA N-Sensor

W zakresie precyzyjnego nawożenia YARA N-Sensor jest kluczowym urządzeniem, które umożliwia wiarygodną ocenę zapotrzebowania roślin na azot. Z powodzeniem stosowane jest w ponad 1000 różnych gospodarstw rolnych w całej Europie, stosujących precyzyjne rolnictwo. W ten sposób zmniejsza się koszty, aplikując dokładnie zmierzoną dawkę nawozu w starannie wyznaczonym miejscu, dzięki zmiennemu nawożeniu.

więcej

YARA N-Tester

YARA N-Tester ułatwia w gospodarstwach rolnych precyzyjne nawożenie, dzięki możliwości wiarygodnego, ręcznego identyfikowania wymagań azotowych roślin. Takie zapotrzebowanie może ulegać znaczącym różnicom z upływem czasu, dlatego w precyzyjnym rolnictwie regularne badanie jego poziomu jest kluczem do prawidłowego, zmiennego nawożenia.

więcej

Nawożenie podstawowe

Coraz więcej gospodarstw w Polsce decyduje się na precyzyjne nawożenie, które zapewnia znaczne zmniejszenie kosztów, dzięki możliwości aplikacji nawozów w dokładnie wyznaczonym miejscu i ilości. W ramach precyzyjnego rolnictwa oferujemy nasze usługi: dwuetapowe badanie gleby, tworzenie map zmiennego nawożenia oraz doradztwo w zakresie wykorzystania zebranych danych w precyzyjnym nawożeniu zmiennym.

więcej

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni