Precyzyjne nawożenie

YARA N-Sensor

W zakresie precyzyjnego rolnictwa YARA N-Sensor jest istotnym urządzeniem, które umożliwia wiarygodną ocenę zapotrzebowania roślin na azot. Z powodzeniem stosowane jest w ponad 1000 różnych gospodarstw rolnych w całej Europie, stosujących zmienne nawożenie.

więcej

YARA N-Tester

YARA N-Tester ułatwia w gospodarstwach rolnych precyzyjne nawożenie, dzięki możliwości wiarygodnego, ręcznego identyfikowania wymagań azotowych roślin. Takie zapotrzebowanie może ulegać znaczącym różnicom z upływem czasu, dlatego w precyzyjnym rolnictwie regularne badanie jego poziomu jest kluczem do prawidłowego, zmiennego nawożenia.

więcej

Nawożenie podstawowe

W ramach precyzyjnego rolnictwa oferujemy nasze usługi: dwuetapowe badanie gleby, tworzenie map zmiennego nawożenia oraz doradztwo, w zakresie wykorzystania zebranych danych w precyzyjnym nawożeniu podstawowym.

więcej

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni