Czujnik azotu YARA N-Sensor

Precyzyjne nawożenie dostosowane do potrzeb roślin - YARA N-Sensor

Narzędziem, które pozwala na rzeczywistą, wiarygodną i popartą praktyką rolniczą ocenę zapotrzebowania roślin na azot jest czujnik azotu YARA N-Sensor. To urządzenie, które jest z powodzeniem stosowane w ponad 1.000 różnych gospodarstw w całej Europie, głównie w Niemczech, ale także np. na Litwie, Łotwie i w Estonii. 

Zmienne, precyzyjne nawożenie azotowe jest już od dłuższego czasu tematem bliższego zainteresowania wielu rolników i przedsiębiorców rolnych. Wydatki na nawożenie azotowe każdego hektara upraw sięgają średnio 800 zł i są na tyle wysokie, że warto się zastanowić, czy tych pieniędzy nie można lepiej, efektywniej wydać. Krytycznym czynnikiem jest przy tym wiarygodna ocena rzeczywistego zapotrzebowania roślin na azot, a także wysianie go precyzyjnie dokładnie tam, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny i może być przez rośliny wykorzystany. Subiektywna ocena jedynie wydzielonych fragmentów plantacji okazuje się niewystarczająca. 

 

 

Czujnik azotu YARA N-Sensor

YARA N-Sensor to optyczny czujnik azotu, pozwalający na precyzyjne określenie faktycznego zapotrzebowania roślin. Jest montowany na dachu ciągnika lub innego urządzenia aplikującego nawóz. Podczas przejazdu po ścieżce technologicznej, łan roślin jest skanowany obustronnie w trybie ciągłym. Dzięki temu czujnik azotu ocenia każdy fragment pola indywidualnie, a odpowiednie zalecenia nawozowe przesyłane do rozsiewacza nawozów pozwalają ustalić dawkę nawozów możliwie najbardziej adekwatną do symptomów niedoborów azotu w roślinie.    

Detektor YARA N-Sensor może być wykorzystywany przy zmiennym nawożeniu azotowym we wszystkich zbożach ozimych, jęczmieniu jarym, owsie, rzepaku ozimym, ziemniakach i kukurydzy.

Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na ten temat, w tym aktualną cenę YARA N-Sensor'a.

 

 

Skontaktuj się z nami

wyślij zapytanie

Wieloletnie doświadczenia przeprowadzane z YARA N-Sensor'em przez koncern YARA i firmę AGRICON dowodzą możliwości znacznego ograniczenia zużycia nawozów mineralnych, przy jednoczesnym wzroście plonowania. Nie mniej ważną zaletą jest znaczne ograniczenie wylegania roślin. Czujnik azotu YARA N-Sensor ma również moduł służący do precyzyjnego, zmiennego dawkowania regulatorów wzrostu.

Urządzenie to wraz z YARA N-Tester'em i platformą internetową AgriPort integralną część systemu wsparcia decyzyjnego w zakresie nawożenia azotem.

 

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu z naszymi Pracownikami (zakładka: Kontakt).

 

 

Galeria

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2
Galeria zdjęć 3
Galeria zdjęć 4
Galeria zdjęć 5
Galeria zdjęć 6
Galeria zdjęć 7
Galeria zdjęć 8
Galeria zdjęć 9
Galeria zdjęć 10
Galeria zdjęć 11
Galeria zdjęć 12

Zalety użytkowania czujnika YARA N-Sensor to między innymi:

  • optymalna aplikacja nawozu na każdym fragmencie pola
  • zwiększenie plonowania o 3-7%
  • zmniejszenie nawożenia o 5 do 15%
  • zmniejszenie lub ograniczenie wylegania
  • zwiększenie zawartości białka w ziarnie o 0,5%
  • zwiększenie tempa omłotu o 1 km/h, zmniejszenie kosztów pracy kombajnu
  • homogenizacja plonów
  • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Skontaktuj się z nami

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni