Ręczne urządzenie do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot YARA N-Tester

Określenie aktualnego zapotrzebowania roślin na azot

YARA N-Tester umożliwia badanie poziomu pobrania azotu przez rośliny oraz zidentyfikowanie wymagań azotowych roślin w łatwy, szybki i wiarygodny sposób. Jest to bardzo istotne, gdyż zapotrzebowanie roślin na azot nie jest stałe i może się znacząco różnić w poszczególnych latach, dla różnych upraw i różnych faz rozwojowych. Rozdzielenie dawek azotu na większą ilość aplikacji prowadzi do optymalizacji szybkości poboru azotu przez roślinę, zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

Ręczne urządzenie do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot YARA N-Tester

YARA N-Tester to urządzenie, które pozwala określić aktualne zapotrzebowanie na azot przez daną roślinę. Można go stosować we wszystkich dostępnych gatunkach i odmianach zbóż ozimych, w fazie strzelania w źdźbło i w fazie kłoszenia. Użytkownik może także określać poziom nawożenia dla fazy kwitnienia. Oznacza to, że każda aplikacja azotu może być dostosowana do konkretnej rośliny, w konkretnej fazie wzrostu. Dzięki temu N-Tester pomaga w określeniu dokładnych, optymalnych pod względem produkcyjnym zaleceń nawozowych. Te badania poziomu pobrania azotu przez rośliny pozwalają poprawić opłacalność uprawy i minimalizują negatywny wpływ nawożenia na środowisko.

Skontaktuj się z nami

wyślij zapytanie

YARA N-Tester mierzy zawartość chlorofilu w liściach, który jest ściśle skorelowany ze stanem poziomu azotu w roślinie. Pomiary tym urządzeniem należy przeprowadzać zawsze na najmłodszym, w pełni wykształconym liściu. Do uzyskania pomiaru reprezentatywnego dla danego łanu należy wykonać 30 pomiarów indywidualnych. N-Tester ma wbudowaną bazę korekt odmianowych dla poszczególnych gatunków zbóż.

Galeria

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2

Korzyści płynące ze stosowania YARA N-Tester'a zostały udowodnione w licznych doświadczeniach polowych wykonywanych przez firmę YARA i firmę AGRICON. Stosowanie w nawożeniu zbóż azotu w odpowiednich, precyzyjnie dobranych dawkach znacznie przyczynia się do uzyskania zarówno wyższych plonów, jak również lepszej jakości ziarna. Precyzyjna aplikacja azotu może mieć znaczny wpływ na rentowność uprawy.

 

Korzyści dla użytkownika:

  • szybki, prosty i wiarygodny pomiar na miejscu i natychmiastowe określenie dawki nawozu,
  • pomiary można powtarzać dowolną ilość razy,
  • automatyczne uwzględnianie korekt dla odmian,
  • możliwość zwiększenia rentowności produkcji poprzez zoptymalizowanie poziomu nawożenia.

Skontaktuj się z nami

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni