BIO-SIL - bakterie kwasu mlekowego

BIO-SIL to preparat bakteryjny składający się ze szczepów bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus plantarum DSM 8862 i Lactobacillus plantarum DSM 8866.

Środek stosuje się do zakiszania traw, lucerny, GPS, LKS, CCM, kukurydzy, młóta browarnianego.

 

Liczba bakterii dostępna w 1 g produktu BIO-SIL® wynosi: 3 x 1011 jtk/g produktu.

Przy właściwym zastosowaniu gwarantuje się koncentrację szczepów w paszy na poziomie 3 x 105 jkt / g kiszonki.

BIO-SIL - bakterie kwasu mlekowego

Skontaktuj się z nami

Zastosowanie konserwantu BIO-SIL® zapewnia:

 • poprawę przebiegu procesu fermentacji dla pasz średnio i łatwo kiszących się, o niskiej zawartości suchej masy, tj. do 35% s.m. (*1b)
 • poprawę przebiegu procesu fermentacji dla pasz średnio i łatwo kiszących się, o wysokiej zawartości suchej masy, tj. od 35% do 50% s.m. (*1с)
 • polepszenie strawności kiszonki (*4b)
 • zwiększenie pobrania paszy i wzrost wydajności mlecznej (*4c).

*Wszystkie powyższe działania zostały udowodnione i potwierdzone odpowiednim certyfikatem niemieckiego Instytutu DLG w kategoriach: grupa 1b, 1c, 4b, 4c.

 

Jakie konkretne efekty daje zastosowanie BIO-SILu w procesie zakiszania?

 • szybkie obniżenie wartości pH (stabilne pH 4,0-4,2 już po 1-2 dniach, co przyczynia się do szybkiej eliminacji niepożądanych bakterii)
 • zwiększenie pobrania paszy (min. 1 kg s.m./krowę dziennie) i wzrost wydajności mlecznej (*4c)
 • zmniejszenie strat suchej masy o około 5%
 • polepszenie przyswajalności kiszonki o 2-3%
 • zwiększenie wartości energetycznej paszy o 0,2-0,3 MJ NEL/kg s.m.
 • obniżenie nagrzewania kiszonki podczas procesu fermentacji o ok. 5°C (obniża to straty składników odżywczych i zwiększa stabilność magazynowanej paszy)
 • zwiększenie zawartości kwasu mlekowego i silne zmniejszenie ilości kwasu octowego, zwłaszcza w kiszonkach wilgotnych, tj. o suchej masie < 30% (brak ostrego zapachu kiszonki, dzięki temu większe pobranie paszy),
 • prawidłowy okres fermentacji kiszonek wynosi 10-14 dni.

BIO-SIL - sposób użycia:

BIO-SIL sprzedawany jest w hermetycznych 100-gramowych opakowaniach. Taka ilość, rozpuszczona w 100 l niechlorowanej wody, wystarcza na 100 ton kiszonki.

BIO-SIL należy rozpuścić w wodzie bezpośrednio przed użyciem. Dozowanie może się odbywać poprzez aplikator zamontowany na sieczkarni, na przyczepie samozbierającej lub też na prasie silosującej BUDISSA BAGGER.

 

W badaniach przeprowadzonych przez instytut DLG testowano aktywność BIO-SIL®u po rozprowadzeniu go w wodzie. Stwierdzono, że po ok. 12 godzinach aktywność bakterii wzrasta do 120% i na takim poziomie utrzymuje się przez minimum 72 godziny. Oznacza to, że BIO-SIL® można z powodzeniem stosować przez minimum 3 dni bez pogorszenia jego skuteczności. Ma to duże znaczenie praktyczne (krótkotrwałe przerwy w kiszeniu spowodowane złą pogodą, awarie maszyn itd.). Temperatura roztworu w aplikatorze nie powinna jednak przekraczać 24°C.

Skontaktuj się z nami

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni

Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Przeczytaj więcej o ochronie Twoich danych. Więcej