Yara - pomiar poziomu azotu w uprawach

Yara - pomiar poziomu azotu w uprawach

Poza maszynami i usługami rolniczymi BAG Precision Farming jest wyłącznym dystrybutorem innowacyjnych urządzeń firmy YARA, która proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie oceny zapotrzebowania roślin w azot. Proponujemy Państwu system, który sprawdzi się w każdym dużym gospodarstwie rolnym: N-Sensor oraz N-Tester. YARA N-Sensor wraz z YARA N-Testerem umożliwia ocenę zapotrzebowania roślin w azot, co daje podstawę do wyznaczenia optymalnego miejsca, terminu i dawki zabiegu nawożenia azotowego. Wieloletnie doświadczenia przeprowadzane z YARA N-Sensor'em przez koncern YARA i firmę AGRICON dowodzą możliwości znacznego ograniczenia zużycia nawozów mineralnych, przy jednoczesnym wzroście plonowania. Nie mniej ważną zaletą jest znaczne ograniczenie wylegania roślin.

Korzyści:

  • umożliwia wykonanie wiarygodnego i przydatnego agronomicznie pomiaru wymaganej przez uprawę dawki azotu,
  • optymalna dawka azotu w odpowiednim miejscu i czasie pozwala osiągnąć większą wydajność plonów oraz lepszą jakość ziarna,
  • możliwość kontroli nad zawartością białka w ziarnie zbóż,
  • znaczne ograniczenie wylegania zbóż.

Skontaktuj się z nami

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni